По миенето - посрещат, по сушенето - изпращат

RACEРедовното миене на ръцете е изключително важно средство в борбата срещу COVID-19. Учените многократно доказаха, че добрият режим на измиване на ръцете може значително да забави разпространението на коронавирусната инфекция.
Но как ще изсушим ръцете е също важна стъпка в превенцията срещу различните вируси. Наскоро група британски изследователи се фокусираха само и единствено върху сушенето на ръцете и установиха, че
след измиването все още може да има остатъчни патогени по кожата на ръцете
Затова потърсиха кой метод на изсушаване на ръцете премахва най-ефективно остатъчните вируси и им пречи да се прехвърлят върху повърхностите.
За целта те сравниха ефекта от ползването на хартиени кърпички и струйните сушилни, широко използвани на обществени места. Учените трябваше да представят своите открития на Европейския конгрес по клинична микробиология и инфекциозни болести, но тази година събитието бе отменено заради пандемията от SARS-CoV-2.
Сушенето на ръцете е съществена част от миенето на ръцете. Но
микробите оцеляват по-добре във влагата
и част от тях остават прикрепени за кожата и след измиването.
В проучването си британските учени включиха само четирима доброволци, които работят в болница. Участниците симулираха замърсяване на ръцете си, използвайки препарат от бактериофаги - бактериални вируси, които нахлуват в прокариотните клетки, нарушават бактериалния метаболизъм и причиняват лизиране на бактерията. След това всеки човек изсушава ръцете си, използвайки или хартиени кърпи, или струен сушилник в обществената тоалетна в болницата.
На втория етап от проучването си изследователите събраха проби от 11 обществени обекти в лечебното заведение, включително
от перила на стълби, врати, бутони, столове, телефони, стетоскопи и бутони на домофоните за достъп
Всичко това помогна на екипа да разбере дали участниците са разпространили замърсяването в болницата.
Всеки от участниците е носел престилка по време на процеса на сушене, така че изследователите да могат да измерят замърсяването на дрехите и как то може да се разпространи върху повърхности.
Авторите обясняват, че и двата метода за сушене на ръцете "значително намаляват фаговото замърсяване". След използването на струйната сушилня обаче са установили замърсяване върху всички изследвани повърхности в болницата.
"Всички повърхности - общо 11, включени в пробата след използване на струйна сушилня, показаха замърсяване с фаг, в сравнение с шест повърхности след използване на хартия", обясняват изследователите. Нещо повече, средното замърсяване на повърхността след контакт с ръка е било
10 пъти по-високо след сушенето със струйна сушилня
отколкото след използването на хартиена кърпа за ръце.
Замърсяване на дрехи се е случило само след използването на струйна сушилня.
Разбира се, тъй като изследването включва само четирима участници, то не може да има категорични заключения. Но поглеждайки назад във времето, по-старо проучване от 2012 г., в което са анализирани резултатите от други 12 изследвания по същата тема, сочи, че хартиените кърпи могат да изсушат ръцете по-ефективно, да премахнат бактериите и да причинят по-малко замърсяване в околната среда.
Ето защо хартиените кърпи са по-добри от струйните сушилници и би било добре да се препоръчват с приоритет за обществени места, където хигиената е от първостепенно значение, като например в болници и клиники.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД