Интересна информация от Ухан

covidНай-честите симптоми на коронавирус инфекцията са повишена температура, умора, суха кашлица. Една трета от пациентите съобщават за мускулна болка и затруднено дишане. 10% от пациентите проявяват атипични симптоми, включително диария и повръщане. Това е изведено от изследване на хоспитализирани пациенти в Ухан, Китай, публикувано в реномираното медицинско издание JAMA.
Средната възраст на пациентите е била между 56 години, като между тях е имало пациенти от 22 до 92 години. С малък превес са били хоспитализираните мъже - 54,3%.
Най-често срещаният симптом при 98,6% от тях е била високата температура, при 69,6% умората и при 59,4% сухата кашлица.
Лимфопения или понижени лимфоцити се е регистрирала при 70,3% от пациентите. Удължено протромбиново време при 58% от тях, повишена лактатна дехидрогеназа при 39,9%.
При компютърна томография на гръдния кош при всички пациенти се регистрирали неравни петна от сенки двустранно в белия дроб или непрозрачност.
Докато повечето случаи изглеждали умерени по тежест, всички пациенти развили пневмония. При една трета впоследствие са се появили тежки дихателни затруднения, което е наложило интензивното им лечение. Критично болните са били по-възрастни или са имали други основни заболявания като диабет и хипертензия.
Изследването е включило 138 пациенти. При 26% от тях се е наложило интензивно лечение. 4,3% са починали. Трябва да се отбележи, че числото на смъртните случаи в Ухан е по-високо отколкото в други части на Китай. Предполагаемата от човек на човек болнично свързана трансмисия на COVID-19 се подозира при 41% от пациентите.
Според друга публикация в JAMA затрудненията с дишането се проявяват средно в рамките на пет дни след появата на първите симптоми. Тежките дихателни проблеми се наблюдават в продължение на 8 дни.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД