Външният сърдечен масаж си има тънкости

4-masВъншният сърдечен масаж представлява ритмично притискане на сърцето, като се явява временен заместител на нормалната сърдечна дейност. При него се разчита на това, че сърдечният мускул е разположен между гръдната кост и гръбначния стълб. По този начин при всеки един упражнен натиск – сърцето се притиска в гръбнака и резултатът е изтласкване на кръвта в кръвоносните съдове и заместване на помпената функция на сърцето.
Липсата на сърдечна дейност може да се установи след като се потърси наличие на пулс. Той се опипва при лек натиск на показалеца и средния пръст върху каротидната артерия. От значение е да не се използват палците, тъй като при тях се усещат собствени пулсации и може да се компрометира установяване наличието на пулс. Липсата на пулс налага незабавното започване на външен сърдечен масаж.
Първоначално пострадалият се поставя на твърда подложка по гръб. След което главата се извива максимално назад, за да се осигури проходимост на дихателните пътища.
Извършващият масажа застава на колене отстрани на гръдния кош и поставя дланта на едната си ръка върху сърдечната област, а с другата обхваща китката на първата.
Сърдечният масаж се прави с изправени лакти, като се използва тежестта на цялото тяло. Гръдната кост трябва да се притиска към гръбнака, а не странично, за да се осъществи максимално изтласкване на кръвта от сърцето. Показател за правилно извършен масаж е хлътването на гръдната кост до 3-5 см.
Времето, за което се извършва всеки натиск, трябва да бъде равен на времето, през което не се упражнява този натиск, за да се имитира естествената сърдечна дейност.
При едновременно оказване на изкуствено дишане и сърдечен масаж, извършването им зависи от това дали се прилага от един или двама души.
При едно лице трябва да се спазва съотношението 15:2 – тоест след 15 натиска на гръдния кош, следват 2 бързи, но дълбоки обдишвания. Тази схема се повтаря четири пъти, след което се търси появата на спонтанно дишане или пулс.
Ако двама души извършват оказване на първа помощ, то съотношението е 5:1, при ритъм минимум 80 в минута. Периодично двамата оказващи помощта могат да сменят местата си.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД