До 7 февруари продължава грипната ваканция в Старозагорска област

До 7 февруари продължава грипната ваканция в Старозагорска областГрипна епидемия бе обявена в област Стара Загора от 30 януари до 7 февруари. От РЗИ-Стара Загора напомнят болните с висока температура и други признаци на грип да не провеждат самолечение. При наличие на симптоми на грип да посещават личните си лекари и да не ходят болни на работа. Това е лична отговорност към себе си и към другите, тъй като най-добрата предпазна мярка е ограничаване на контактите с болни хора, особено тези с хронични заболявания, бременни жени и деца.
РЗИ препоръчва на лечебните заведения
за болнична помощ: преустановяване на свижданията; спазване на строг противоепидемичен режим; готовност за разкриване на допълнителен леглови фонд за лечение на болните от грип и усложненията му; преустановяване на плановата оперативна работа в отделенията с хирургичен профил; осигуряване ни маски за персонала.
За лечебните заведения за извънболнична помощ е препоръчително: стриктно спазване на привилата за противоепидемичен режим на работа в лечебното заведение; при възможност разделяне на потоците - фебрилно болните от другите болни и при възможност създаване на противогрипен кабинет; провеждане на правилна диференциална диагноза ни случаите е клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия; осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните; носене на маски от персонала.
За общопрактикуващите лекари е препоръчително: да осъществяват медицинската помощ по домовете за фебрилно болните, като се използват освен часовете за визити, и часовете за детска и женска консултация; носене на маски от персонала; прекратяване на работата на женските и детски консултации; преустановяване на провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации; провеждане на правилна диференциална диагноза на случаите с клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия.
За детските и учебните заведения е задължително провеждането на ефективен ежедневен филтър, недопускане на болни деца в детските заведения, както и провеждане на лечението им в тях. От РЗИ-Стара Загора напомнят още, че трябва да бъде създадена организация за контрол, относно спазването на необходимия дезинфекционен и противоепидемичен режим, както и спазване на висока лична хигиена. Експертите препоръчват и извършване на често проветряване на помещенията, осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни и миещи препарати, недопускане на болни от ОРЗ и грип от персонала на учебни и детски заведения.
Регионална здравна инспекция-Стара Загора продължава да извършва ежедневно активен надзор на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД