Широка гама от интервенции за заболявания на сърцето

Широка гама от интервенции за заболявания на сърцетоСърдечните хирурзи днес са способни да извършат това, което само до преди не много години се смяташе за немислимо: регулиране ударите на сърцето, коригиране на дефекти в структурата му, адаптиране на нови кръвоносни съдове или с други думи - съвременната кардиохирургия предлага широка гама от интервенции, приспособени към много от съществуващите заболявания на сърцето. Ето някои от най-често прилаганите техники и терапевтичните възможности, които те предлагат на пациентите...
Ангиопластика
Внедрена в практиката още в края на 70-те години на 20-и век, ангиопластиката позволява да се възстанови нормалният кръвен поток в артерия, чийто просвет е бил стеснен от атеросклеротична плака (натрупване на холестерол и други продукти). Самата манипулация се състои от въвеждане в артерията на балонен катетър, чрез който се разширява съдът, както и се отстранява запушващият го кръвен съсирек. С това се възстановява просветът на съда и съответно нормалният поток на кръвта.
През 6-те месеца, последващи интервенцията, е възможно да настъпят следните усложнения:
Еластично обратно свиване на артерията, което ще намали нейния диаметър;
Клетъчна пролиферация във вътрешността на артерията, свързана с микротравма на ендотела - от плаката, от променения кръвен ток, както и от манипулацията;
Хронична вазоконстрикция на съда - постангиопластична рестеноза. В тези случаи можем да поставим във вътрешността на съда малка метална тръбичка - стенд. Той поддържа артерията отворена след като сме махнали разширяващото балонче на катетъра. Стентът намалява с 30% случаите на рестеноза, ограничавайки вазоконстрикцията и еластичното свиване, но няма възможност да противодейства на клетъчната пролиферация. В този контекст употребата на йонизиращи лъчения би могла да бъде ефикасно решение.
Катетърна сърдечна аблация
Това е интервенция, която позволява възстановяване на нормалния ритъм на сърцето. Аблацията може да послужи в случаите на сърце, чиито удари са прекалено бързи (тахикардия); сърдечни аритмии.
Съществуват два основни метода на аблация: при първия сърцето се спира напълно и на пациента се осигуряват апаратни вентилация и циркулация, а при втория се извършва при действащо сърце. Самата манипулация се изпълнява чрез въвеждане на високочестотен ток в сърцето през катетър, който стига до него под рентгенов контрол от периферен съд. Навлизането му в периферния съд е с локална анестезия - процедурата е безболезнена. Самата електрическа енергия нагрява във висока степен върха на катетъра и така при допир той унищожава клетки, които са източник на погрешен ритъм.
Клапни операции
Тяхната цел е да се коригира или смени сърдечна клапа, която не функционира правилно - клапен порок. Тези операции изискват отваряне на гръдния кош и на сърцето. Продължителността им е най-малко 2 часа, а периодът за възстановяване е поне няколкоседмичен.
Коронарен байпас
Коронарните артерии излизат от аортата и снабдяват сърдечния мускул с така необходимата му кръв. При запушване на коронарна артерия (от атеросклеротична плака или тромб) настъпва остро смущение в кръвоснабдяването в подлежащата част на миокарда - инфаркт. Той се прилага, когато ангиопластиката не е възможна. Тази техника е развита през 1964 г. и се състои в инплантиране на взета от друга част на тялото вена или артерия, която да послужи като "мостче" между аортата и частта от коронарната артерия, който се намира под нивото на запушване. Вената, която най-често се използва, се взима от крака. Но когато става въпрос за по-сериозни запушвания може да се използва и вътрешната торакална артерия. При всички положения става въпрос за тежка интервенция, която изисква спиране на сърцето и включване на пациента към система за екстракорпорално кръвообръщение.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД