Рискове при режим на водата

Рискове при режим на водатаСъгласно оценките на Европейската агенция за опазване на средата около една трета от територията на Европейския съюз е изложена постоянно или за определени периоди от време на т. нар. условия на воден стрес. Страни като Гърция, Португалия и Испания вече страдат от тежки суши през летните месеци, но недостигът на вода се превръща в проблем и в северните региони, включително в някои части от Обединеното кралство и Германия.
През последните две десетилетия населението на Европа се е увеличило с 10%, като се очаква тази тенденция да продължи. В същото време все повече хора се преместват да живеят в урбанизирани територии, в резултат на което ще се увеличи натискът върху градското водоснабдяване.
В България контролните органи са длъжни да изчисляват т.нар. микробно число (брой микроорганизми) и минимална инфекциозна доза (най-малкото количество микроорганизми, необходими за възникване на инфекциозно заболяване при човек). Едни от най-разпространените водни инфекции в миналото са били причинявани от Salmonella typhi и Vibrio cholerae. Днес основните контаминатори на водата са: Escherichia coli, Shigella, Human poliovirus, Hepatit A virus, аденовируси, ротавируси, както и някои хелминти.
Редовното измиване на ръцете с топла вода и сапун е ефективен, бърз и лесен начин за предпазване от множество инфекции. То е абсолютно задължително за всеки човек, особено за тези, които имат по-голям риск от заразяване или са с отслабен имунитет - бебета, малки деца, хронично болни, хора в старческа възраст, серопозитивни за ХИВ инфекция, болни от туберкулоза, онкоболни и други. Родилките също влизат в рисковата група, както и бременните жени.
Но при режим на водата поддържането на хигиена силно се затруднява. В болниците необходимостта от достатъчно количества вода е още по-голямо - приблизително 240 литра на човек за ден. При условия на воден режим рискът от допълнителни вътреболнични инфекции нараства значително. Това налага плановите операции да търпят отлагане във времето.
В повечето случаи след като добитата вода се използва от промишлеността, домакинствата или селското стопанство, получените отпадъчни води могат да причинят замърсяване чрез изпускане на химикали, отпадъчни води и оттичане на нутриенти или пестициди от земеделски земи.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД