Рентгеновото изследване на ръцете отнема около 10 минути

Рентгеновото изследване на ръцете отнема около 10 минутиРентгенографията на ръката е метод на изследване от образната диагностика и представлява черно-бяло изображение, което показва вътрешните структури на ръката, като костите и околните тъкани.
При рентгенографията се използват вид радиационни лъчи, които преминават през човешкото тяло. Плътните тъкани в човешкото тяло като костите абсорбират голямо количество рентгенови лъчи и изглеждат бели на рентгеновите снимки, а по-малко плътните тъкани като мускулите и вътрешните органи абсорбират по-малко количество
рентгенови лъчи и по този начин на рентгеновите снимки изглеждат сиви. Когато рентгеновите лъчи преминат през въздух, на рентгеновите снимки се виждат черни сенки.
Рентгенографията на ръка като диагностичен метод може да помогне за откриването и диагностицирането на дегенеративни заболявания, травми на костите, дислокации на стави, инфекци и или тумори, които засягат ръцете.
Рентгеновото изследване на ръцете може да се използва за наблюдение на растежа на костите на ръцете при хранителен дефицит или метаболитно разстройство, когато има нарушение в растежа на костите.
Рентгеновата снимка се прави в отделението по образна диагностика в болница. Рентгеновото изследване се извършва от рентгенов лаборант. Разчитането на снимките се прави от лекар рентгенолог, но снимките могат да бъдат разчитани и от други лекари.
При рентгенография на ръката не е нужна специална подготовка. Ако пациентът носи пръстени, гривни или часовник, трябва да ги махне преди изследването, защото биха попречили на изображението.
При бременност лекарят трябва да бъде уведомен, защото при рентгеногрфия има риск за плода.
Обикновено рискът от радиационното лъчение при изследването е много по-малък от ползите от него.
При провеждане на рентгенография на ръката може да бъде поставена оловна престилка в тазовата област на пациента, която да предпази вътрешните органи от радиационното излагане.
Рентгеновото изследване на ръцете отнема около 10 минути. Самото изследване не предизвиква болка или дискомфорт на пациента.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД