8,4% от БВП за общите разходи за здраве у нас

Д-р Михаил ОколийскиОбщите разходи за здравеопазване в България са 8,4% от брутния вътрешен продукт (БВП), което нарежда страната ни по средата на класацията в Европейския регион на Световната здравна организация (СЗО). Неформалните плащания на домакинствата - 47,7%, са също над средните стойности за Европейския регион, съобщиха от българския офис на СЗО на първата от поредицата срещи, които организират с българските медии. Целта им е укрепване на връзката между организацията и медиите, която да подпомогне адресирането на важни и значими теми в сферата на общественото здраве.
"България постигна значителен напредък в подобряване здравето на населението, но все още срещаме предизвикателства в сфери като незаразни болести, болести на кръвообращението, тютюнопушене и консумация на алкохол. Необходимо е да подчертаем и необходимостта от промоция на здравословен начин на живот и навици и осигуряване на универсално здравно покритие за всички навсякъде", каза д-р Скендер Сила.
Експертът "Обществено здраве" в СЗО д-р Михаил Околийски представи дългосрочните стратегически приоритети на работата на СЗО България в сферата на здравеопазването, сред които са подобряването на качеството на здравните услуги, повишаването на финансирането в здравеопазването, засилването на участието на общността и овластяване на гражданите и осъществяване на успешна реформа в сектора.
В глобален план десет са проблемите, върху които акцентира СЗО. Сред тях са замърсяването на въздуха и изменението на климата, незаразните хронични заболявания, глобалната грипна пандемия, уязвимите условия на живот, антимикробната резистентност; първичната здравна помощ, разколебаването от ползата на ваксините, грижата за психичното здраве, както и ебола и други патогени с висока заплаха.
По време на срещата бе подчертана нуждата от добро партньорство с медиите за адресиране на важните теми в сферата на общественото здравеопазване. Екипът на д-р Скендер Сила и д-р Михаил Околийски представи и дейностите, кампаниите и инициативите на СЗО, както и плановете на организацията през изминалия и предстоящия двугодишен период 2020-2021.
"Здравна поща"
 


Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД