Кортикостероид-индуцираната костна загуба варира от 10% до 40%

Кортикостероид-индуцираната костна загуба варира от 10% до 40%Кортикостероид-индуцираната остеопороза е сериозен проблем при пациенти, подложени на системно стероидно лечение за различни неинфекциозни възпалителни заболявания като ревматоиден артрит, хроничен улцерозен колит, болест на Крон, системен лупус и други.
Заболяването може да се развие във всяка една възраст
при продължителен прием на кортикостероидни препарати, но рискови фактори са менопаузата при жените, възраст над 65 години, анамнеза за предшестващи счупвания след леки травми. Засягат се както жени, така и мъже.
До негативен баланс на костната обмяна се стига чрез комплекс от системни и локални ефекти на кортикостероидите, а именно потискане на костното образуване, повишена костна резорбция, намалена чревна абсорбция на калций, паралелно с повишеното му отделяне в урината, както и хормонални промени, които имат отношение към калциевата обмяна.
Кортикостероид-индуцираната костна загуба варира от 10% до 40% и
зависи от дозата, продължителността на лечението и основното заболяване
През първата година настъпва бърза редукция на костното вещество с до 10-20%, последвана от около 2% годишна загуба в следващите години и постигане на плато след петата година.
Установената честота на проява на кортикостероид-индуцираната остеопороза е до 50% от пациентите, които са на лечение с кортикостероиди - повече от 6 месеца. Фрактурите при тях настъпват в около 1/3 от случаите, провеждащи дългосрочна терапия (повече от 1 година).
Повечето обзори и ръководства приемат като праг за оценка на риска провеждането на лечение със 7,5 mg преднизолон днeвно за повече от 3 месеца.
Общите мерки при пациенти, развили кортикостероид-индуцирана остеопороза, включват
приложение на минимални ефективни дози на медикамента
както и избор на препарат с най-къс полуживот или с по-слабо изразен негативен ефект върху скелета.
На пациентите се изготвя подходящ двигателен режим, тъй като движението води до синтез на естроген, а той от своя страна има протективно действие върху костите.
По отношение на хранителния режим се препоръчват не само храни, богати на калций, но и на витамин Д, тъй като той има отношение към вкарване на калция в костите. В противен случай част от калция няма да бъде усвоен. Препоръките са още за
избягване приема на алкохол и преустановяване на тютюнопушенето
Въпреки че развитието на кортикостероидно-индуцираната остеопороза е познато като процес от години, все още има недиагностицирани и нелекувани случаи. В резултат, въпреки възможностите за лечение и намаляването на риска от фрактури, милиони пациенти по света са застрашени от счупвания на кости, дори и при минимално травмиране.
Лекарите трябва да са наясно, че през първите 3-6 месеца от приема на кортикостероидите се наблюдава рязък спад на костната плътност. За да се предотвратят случаите на фрактури, медицинските специалисти трябва
да прилагат първична превенция при високорисковите пациенти
Налага се смяна на препаратите, често с други имуносупресори или преминаване по алтернативни схеми на лечение, които да бъдат по-щадящи.
Наблюдението на пациенти, приемащи кортикостероиди включва измерване на костна плътност, ежегодно измерване на височина, оценка на прешленни фрактури (ако има такива) и за пациентите, които приемат медикаменти за предпазване на костната структура - оценка на съвместимостта на лечението.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД