Разширяват обхвата на проект "Специализация в здравеопазването"

Разширяват обхвата на проект "Специализация в здравеопазването"Проект "Специализация в здравеопазването", който е фокусиран върху повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги у нас, разширява обхвата си. Това съобщи Министерство на здравеопазването, след като обяви четвърта процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки), чието обучение може да бъде финансирано по проекта.
С подписано ново
допълнително споразумение между ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. и министъра на здравеопазването, е разширена целевата група на проекта, а срокът за неговото изпълнение е удължен до края на 2023 г. Вече освен лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, за финансиране на специализациите по проекта могат да кандидатстват и медицински сестри и акушерки.
Затова е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти с разширените критерии за кандидатстване. Ще бъдат подкрепени лица с придобита професионална квалификация "лекар", "лекар по дентална медицина", "медицинска сестра" или "акушерка".
Процедурата е отворена и всеки желаещ може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info. Критериите за подбор, условията, начинът за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на сайта на проекта, Секция "Документи", Раздел "Документи за четвърта процедура за подбор на специализанти".
Специализанти, кандидатствали и неодобрени в предходните процедури за подбор поради срок на обучение, продължаващ извън срока за изпълнение на проекта, предвид удължаването му вече са допустими кандидати и могат да получат финансиране за обучението си, уточняват от Министерство на здравеопазването.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД