Насилието в медиите поражда страх или безразличие

Насилието в медиите поражда страх или безразличиеВ съвременния свят на високотехнологични комуникационни средства и мрежи медиите се превърнаха в постоянен спътник в ежедневието ни, в част от живота ни. Дали вече не привикнахме, че насилието, "страшните неща" доминират в тях. "Страшните неща", настанени в теми, заглавия, новини, събития, сцени, филми, компютърни игри, видео.
Проучвания по тези въпроси се провеждат постоянно по света вече близо 60 години. Те са обект на интерес и в научни среди у нас, тъй като реалността очевидно дава достатъчно основания за това.
Коментираното и показваното от медиите насилие категорично води до повишаване на агресивността, посочва проф. Румяна Божинова, доктор по психология, автор на над 90 научни публикации. И съобщава красноречиви резултати от различни изследвания по света:
Медийното насилие повишава агресивното взаимодействие при деца и юноши с непознати, съученици и приятели;
Повишава се агресията на малки деца в техните свободни игри вследствие на агресия в анимационните филми;
Повече от 60% от децата от началните класове показват индикации, че имитират поведение, което са видели по телевизията;
Медийното насилие повишава физическата агресивност на момчета-тийнейджъри.
Децата, които не копират директно подобни модели от екрана, ги научават от своите съученици. Така видимите агресивни прояви в училище и в обществото като цяло значимо нарастват. Това е доказано във всички напреднали страни, включително в България.
Проф. Божинова подчертава, че има резултати от проучвания, отразяващи дългосрочния ефект на медийното въздействие по отношение на насилието. Те разкриват една от най-сериозните предпоставки за притежавания от много юноши и възрастни агресивен репертоар, включващ вербална и груба физическа агресия.
Доказано е, че продължителното излагане на телевизионни съдържания с насилие в детството води до агресия в юношеството.
Според проф. Божинова, децата лесно усвояват агресията от екрана до голяма степен поради начина, по който е представяна, и поради това, че нейното присъствие е постоянно. Тя е легализирана като най-разпространения начин за справяне с проблеми, доказване на собствените възможности и т.н. В повечето случаи тя дори е насърчавана по един или друг начин. За илюстрация: в компютърните игри се награждава агресията на самите деца - те получават допълнителни точки, време за игра и др. в зависимост например от броя на убитите от тях. Поднасяните от медиите събития, образи или ситуации, включващи насилие, са причина за възникване у човека на безпокойство, страх, ужас. Особено значимо е това явление при децата, алармира проф. Божинова.
Тя посочва и друг съществен и опасен ефект на насилието в медиите - формирането на безразличие и толерантност към реалното насилие в живота. Установено е, че системната среща с насилието в медиите прави хората по-малко чувствителни към него, склонни да го приемат като нормално явление.    
Нарастващият размер на насилието, което се излъчва, прави младите хора все по-привикнали и губещи своите естествени реакции на отвращение
Най-елементарният съвет към учителите и към родителите е, когато станат свидетели на агресивно поведение, да включат децата в обсъждане и търсене на други решения на възникналия конфликт между две деца или в групата от деца, препоръчва проф. Божинова. Насочването на мисленето на децата към други форми на поведение в подобен тип ситуации е стъпка към прилагането на по-приемливи поведенчески модели.
В по-ранна възраст е важно родителите да седят пред екрана заедно с децата си и да коментират с тях това, което виждат. По този начин те могат да предадат на детето своята гледна точка за осмисляне на показваното     - осъждане на агресията като начин за справяне с различни ситуации.
Друга възможност е родителите заедно с децата да записват програмите, които може да се гледат, или сайтовете, които биха могли да се ползват. Наличието на график помага с времето детето да се научи да избира по-внимателно програмите и сайтовете, които да следи и ползва.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД