Ново пръскане против комари в Стара Загора

komari 28-19Повторна дезинсекция срещу имаго на комари бе извършена през седмицата в Стара Загора. Бе пръскано по тревните площи, паркове и градини, детските градини, детските ясли и социалните домове в града. Повишената влажност благоприятства увеличаването на популацията на насекомите, уточниха от общинската управа. Дезинсекцията срещу имаго на комари се извършва по график. Площите, подлежащи на пръскане срещу комари са 620 239 кв. м. За целта е сключен договор с фирма "Пест корект“ ООД - София. Със заповед на Кмета са определени длъжностни лица, служители на общинска администрация, които ще следят за изпълнение на дейностите по договора и ще присъстват при приемане на извършеното и съставянето на протоколи за обработка против имаго на комари на определените обекти.
За дезинсекцията на имаго на комари се използват биоцида – Цитрол 10/4 УЛВ и Фовал ЕС, пръсканията започват от 20 ч., като часовете за обработка в детските и социалните заведения бе съобразно организацията там.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД