Медиастиноскопията е ключова при поставяне на диагнозата рак на белия дроб

111111Медиастиноскопията е торакална (гръдна) хирургична процедура, която се извършва с помощта на медиастиноскоп за изследване на медиастинума (средостение, пространството в гръдния кош, което се намира между двата бели дроба и което е ограничено отпред от гръдната кост, отзад от гръбначния стълб и отдолу от диафрагмата). Процедурата се извършва при различни показания, включително биопсия на медиастиналните лимфни възли, тъкани или метастази. Медиастиноскопията има висока чувствителност (> 80%) и специфичност (100%) при поставянето на диагнозата рак на белия дроб.
Медиастиноскопията е хирургична ендоскопска процедура, при която се прави разрез над югуларната изрезка на гръдната кост и през него се вкарва медиастиноскоп. Тя може да се извърши под местна или обща анестезия. Общата анестезия е предпочитана в повечето случаи, ако пациентът няма предоперативни признаци или симптоми на обструкция на дихателните пътища.
Медиастиноскопията може да се проведе като различни процедури. Цервикалната (шийна) медиастиноскопия се използва за оглед на горния медиастинум, осигурява достъп до предтрахеалните, паратрахеалните и предните субкаринални лимфни възли. Трансторакална медиастиноскопия, известна също като процедура на Чембърлейн или предната медиастинотомия, е процедура, при която се изследват лимфни възли или туморна маса между аортата и белодробната артерия.
Основните клинични показания за медиастиноскопия са:
Оценка на участието на лимфните възли при пациенти с карцином на белия дроб;
Тъканна биопсия на предполагаеми тумори;
Отстраняване на медиастиналните маси и увеличените лимфни възли.
Най-честата индикация за медиастиноскопия е процедурата за поставяне на диагнозата на недребноклетъчен белодробен карцином. Патологичните резултати, получени от процедурата, са много важни при приспособяването на лечението за пациента.
Други индикации за медиастиноскопия включват диагностицирането и отстраняването на медиастинални маси и увеличени лимфни възли. Ходжкинов и Неходжкинов лимфом може да се диагностицират чрез медиастиноскопия заедно със саркоидоза, която има сходни прояви при изобразяване. Медиастинална туморна маса като тимом, може да бъде отстранена чрез медиастиноскопия в зависимост от нейния размер.
Вземането на проби от лимфни възли може да диагностицира инфекциозни процеси като туберкулоза  и гъбични инфекции. Доброкачествените медиастинални кисти също могат да бъдат отстранени чрез медиастиноскопия. Медиастиноскопията се използва също и за диагностика и лечение на мезотелиом.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД