Къде могат да се подават документи за лечение на деца и на граждани на възраст над 18 г.

Във връзка със запитвания от граждани в Националната здравноосигурителна каса къде биха могли да подават заявления за лечение на деца и възрастни, от НЗОК напомнят:
Освен лично в Централното управление на НЗОК, гражданите могат да подават документи и на адрес: 1407 София, ул. "Кричим" 1: по пощата; чрез куриерска фирма.
От 1 октомври 2019 г. документите ще могат да се подават и в районните здравноосигурителни каси.
На сайта на институцията - www.nhif.bg, линк "Услуги за граждани", подрубрика "Лечение в България и чужбина" е публикувана информация за документите, които задължително се представят от заявителя при кандидатстване за лечение.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД