"Осмоза" на технологичен гигант и фармацевтична компания

789Иновативна виртуална лаборатория ще подпомогне усилието на медицинските специалисти в амбицията за по-прецизното изследване на ключови заболявания и откриването на нови терапии. Желанието радикално да трансформират начина на предоставяне на лекарства и здравни услуги, използвайки силата на новите технологии и данни е на фармацевтичната компания Sanofi и технологичния гигант Google. Съвместният им проект от бъдещето се нарича Innovation Lab.
Двете компании се заемат със сложната задача да анализират масиви с данни, за да разберат по-добре ключовите заболявания и да извлекат информация за пациентите. Това ще им даде възможност да проучат и разработят по-персонализирани подходи към лечението и да определи начините за подобряване на здравните резултати. Целта е да се подобри предлагането на индивидуални подходи за лечение, като по този начин се оптимизира грижата за пациентите и се намалят разходите за здравеопазване.
"Ние сме на прага на нова епоха, в която, партнирайки си с иновативни технологични и аналитични компании, ще имаме възможността да трансформираме изцяло здравеопазването", коментира Амийт Натвани, главен дигитален и медицински директор и вицепрезидент на фармацевтичното компания. "Чрез комбинацията от научните ни открития в сферата на биотехнологиите и с лидерските познания на Google, от изчислителните облаци до най-съвременния изкуствен интелект, ние се стремим да дадем на хората по-голям контрол върху тяхното здраве и да ускорим откриването на нови терапии", добави още Натвани.
Съвместният им проект включва още внедряването на изкуствен интелект (AI) в различни набори от данни за по-добро прогнозиране на продажбите, маркетинга и дистрибуционната мрежа на фармацевтичната компания. Използването на изкуствен интелект в работния процес ще взима под внимание информация в реално време, както и географски, логистични и производствени ограничения, за да помогне за точността в процесите. С бизнес приложения като Google Cloud Platform (GCP) иновативните компании ще си увеличат възможностите за анализ на данни, ще се ускори и опрости управлението на процесите в компанията.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД