Само лекари могат да ръководят балнеолечебните центрове

Само лекари могат да ръководят балнеолечебните центровеБалнеолечебните (медикъл СПА) и таласотерапевтичните центрове ще бъдат създавани съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина". Това е записано в проекта на Наредба за условията и реда за сертифициране на "Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, "СПА център“, "Уелнес център“ и "Таласотерапевтичен център“ , публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.
 СПА и уелнес центровете пък следва да бъдат вписани в публичния регистър на обектите с обществено предназначение по реда на Закона за здравето. Промените са свързани основно с необходимостта от съгласуване на Наредбата с настъпилите изменения в Закона за туризма, пише в мотивите към проекта.
Балноелечебните и таласотерапевтичните центрове могат да бъдат ръководени само от лица, които отговарят на изискванията на Закона за лечебните заведения за съответния вид лечебно заведение, а лечебната дейност се ръководи от лекар с призната медицинска специалност по физикална и рехабилитационна медицина.
Управител на СПА център може да бъде лице с висше образование по професионално направление "Медицина", "Обществено здраве", "Здравни грижи", "Туризъм" и "Спорт",  владеещ поне един чужд език и най-малко 3 години опит в областта на предоставяне на услуги, насочени към здравето и/ или красотата на човешкото тяло.
Управител на уелнес центъра може да бъде лице с висше образование в професионално направление "Медицина", "Обществено здраве", "Здравни грижи", "Туризъм", "Спорт", "Администрация и управление", "Икономика" или "Право", един чужд език, и най-малко 3 години опит в областта на предоставянето на услуги, насочени към здравето и/или красотата на човешкото тяло и към възстановяване и подобряване на психо-физическото и емоционалното състояние на личността.
С проекта на Наредба се регламентират само изисквания свързани със съдържанието на документите, които ще се съставят при извършване на проверката на място за оценка съответствие със изисквания. Формализирането на този процес има за цел да създаде прозрачност, бързина и ефективност в процеса на сертифициране.
"С приемането на наредбата ще се спомогне за успешното прилагане на Закона за туризма и ще бъдат създадени предпоставки за развитие и успешно промотиране на здравния туризъм и възможностите, които този продукт създава за укрепване на здравето, за разнообразяване на почивката, за емоционално и психически възстановяване за разкрасяване, антистрес и релакс“, пише още в мотивите към проекта.
Срокът за общественото обсъждане е до 25 юли 2019 г.
"Здравна поща", източник zdrave.net

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД