НЗОК отвори резерва за по-скъпи детски пътеки

НЗОК отвори резерва за по-скъпи детски пътекиНадзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса одобри проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и Българския лекарски съюз за 2018 г.Анексът отразява увеличението на цените на голям брой клинични пътеки с между 10-30%, като е обърнато особено внимание на неонатологичните и педиатричните пътеки.
В областта на неонатологията увеличението на клиничните пътеки е с 20-30%, т.е. от 1440 лева до 1670 лева. Също с 20-30% е увеличението на клиничните пътеки за лечение
на деца. Това означава от 840 лева до 2400 лева. 100% е увеличението на клиничната пътека за септични (бактериални) артрити и остеомиелити при деца под 18-годишна възраст - 2400 лева. Пътеките за диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детската възраст, пък се увеличават с 30% - 1300 лева.
Надзорният съвет реши да се освободят средства в размер на 50 000 лв. от "Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи", с които да се увеличат средствата за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ през 2019 г. Целта е да се обезпечат финансово увеличените цени на клиничните пътеки.
Не се очакват проблеми с отчитането на изпълнителите на болнична медицинска помощ по сключените им договори с НЗОК, тъй като промените ще бъдат технологично обезпечени в информационната система на НЗОК.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД