Злоупотребата с алкохол е рисков фактор за синдрома на Marchiafava-Bignami

Злоупотребата с алкохол е рисков фактор за синдрома на Marchiafava-BignamiХроничният прием на алкохол е предпоставка за увреждане на редица органи в човещкото тяло, сред които е и мозъкът и периферните нерви. Най-известни последиците в резултат на хроничната злоупотреба с алкохол, по отношение на нервната система, са свързани със синдрома на Вернике-Корсаков, при който има нарушение на краткосрочната памет, както и алкохолната полиневропатия, която се проявява под формата на нарушена походка и стъпване на по-широка основа. Друго, макар и по-малко известно, състояние, за което злоупотребата с алкохол се смята за основен рисков фактор, е т. нар. синдром на Marchiafava-Bignami.
Синдромът на Marchiafava-Birgnami представлява сравнително рядко срещано заболяване, характеризиращо се с настъпване на демиелинизация (разрушваване на миелиновата обвивка, покриваща израстъците на нервните клетки) на характерно място в мозъка, известно като мазолесто тяло (corpus callosum), което служи за връзка между нервните клетки от двете полукълба на мозъка.
Основният рисков фактор за развитието на заболяването е прекомерната и хронична злоупотреба с алкохол, както и свързаната с това малнутриция, т.е недохранване и недостиг на важни витамини за нервната система, в това число основно витамин В1, известен като тиамин. Друг механизъм, който се спряга с настъпването на това състояние, е нарушение в нивата на електролитите и нивата на глюкоза в кръвта.
Заболяването обикновено засяга хора, страдащи от тежък или хроничен алкохолизъм, най-често на средна възраст (над 40 години). Началото може да е остро, като често в тези случаи пациентите постъпват в болница в състояние на ступор или кома, или след настъпил епилептичен пристъп. При други заболяването се изявява с подостро или хронично протичане, с настъпване на промени в поведението на лицето, паметови нарушения, нарушение на походката, на говора, невъзможно извършване на заучени, елементарни движения (идеационна апраксия) и т.н.
Какви са симптомите на синдрома на Marchiafava-Bignami:
Нарушено ниво на съзнание - болният може да е в ступор или кома, или да е след преживян епилептичен припадък;
Идеационна апраксия - нарушено извършване на определено движение, което не може да се обясни с моторен дефицит или нарушен сетивен усет. Апраксията в лявата ръка е особено показателна за наличие на увреда в мазолестото тяло;
Невъзможно задържане, запаметяване на нова информация - хронична фаза на синдорма на Вернике-Корсаков, както и наличие на делириум тременс повдигат съмнение за наличие на хронична злоупотреба с алкохол и насочват към изследване в насока на синдрома на Marchiafava-Bignami;
Нарушение на говора;
Нарушение на походката (атаксия);
Пареза на крайниците от едната страна на тялото (хемипареза);
Повишен тонус - спастицитет в крайниците.
Признаци на алкохолна полиневропатия - сетивни нарушения, загуба на рефлекси, походка на широка основа, нестабилност на тялото в покой.
Диагнозата изисква снемане на анамнеза, соматичен и неврологичен статус (може и невропсихологично изследване), пълна кръвна картина и измерване нивата на електролитите и глюкозата в кръвта, токсикологично изследване (по преценка), провеждане на електроенцефалографско изследване (в случаите на предшестващ припадък). В случаите, когато има съмнение за наличие на синдрома на Marchiafava-Bignami, се провежда невроизобразяване на главен мозък (компютърна томография или ядрено-магнитно изследване), където се търсят характерните признаци за демиелинизация в corpus callosum (мазолестото тяло).
Към момента не съществува специфична терапия на заболяването. Лечението се фокусира основно върху подобряване на хранителния режим и прилагане на витамини от група В, тъй като техният дефицит е честа последица от хроничната злоупотреба с алкохол. Най-често терапията се провежда с интравенозно вливане на тиамин (витамин В1), може и в комбинация с прием на витамин В12 и фолиева киселина. В случаите на остро развитие на заболяването, уместно е и прилагането на кортикостероидна терапия.
В дългосрочен план е уместно провеждането на рехабилитация и консултация, в случаите, когато е налице алкохолна зависимост.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД