Отлагат за 1 ноември финансовите тавани за лекарствата за болниците

Отлагат за 1 ноември финансовите тавани за лекарствата за болницитеСъс седем месеца се отлага изискването болниците да не купуват лекарства на цени, по-високи от стойността, на която се плаща с публични средства съответният лекарствен продукт. Това предвижда проект за промени в наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, пуснат за съгласуване от здравното министерство.
Правилата, по които болниците трябваше да имат този финансов таван за лекарствата, които купуват, трябваше да влязат в сила от 1 април.
Сега здравното министерство планира да отложи изменението за 1 ноември. Здравните власти са установили, че въвеждането на новите правила от 1 април вероятно ще доведе до сътресения и до липса на лекарства в болниците, се разбира от мотивите, макар това да не е директно казано.
„Целта на предложената промяна е да не се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти и които евентуално биха ограничили достъпа на пациентите до лекарствени продукти”, посочват от здравното министерство. Друго желание на здравните власти е така преходът към новите правила за търговците на едро и за болниците да бъде по-плавен.
„По този начин не би се прекъснал процесът по лекарствоснабдяване, в резултат на което не би се компрометирало качественото лечение на българските граждани”, се казва още в мотивите.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД