Фалшиви хомеопати предлагат съмнително лечение

Проф. Людмил ПейчевСамоуки лечители, билкари и откровени измамници безконтролно и безнаказано се рекламират като хомеопати в интернет и предлагат съмнително лечение. „Същите пишат статии, издават книги, регистрират сдружения и организации, провеждат семинари и онлайн обучение на други хора без медицинска квалификация”, предупреждават от Българската медицинска хомеопатична организация. Пред БНР те сигнализираха, че явлението вече придобило застрашителни размери.
„У нас хомеопатия може да се изучава единствено в медицинските университети”, подчерта проф. Людмил Пейчев
- декан на Фармацевтичния факултет и ръководител на Катедрата по фармакология и лекарствена токсикология към Медицинския университет в Пловдив и член на Българската  хомеопатична организация.
Той уточни, че всички медицински университети в страната предлагат обучение по клинична хомеопатия като избираема дисциплина, както и следдипломно обучение по хомеопатия. Курсът на обучение продължава 2 години, с продължаващи квалификационни курсове по веднъж годишно след това. За фармацевтите обучението е едногодишно.
Фалшиви хомеопати предлагат съмнително У нас право да правото да се практикува хомеопатия е регламентирано в Закона за здравето. В глава 6, чл. 167, алинея 2 е записано, че „Право да практикуват хомеопатия имат български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по професионално направление „Медицина” или „Дентална медицина”.
По данни на Българската хомеопатична организация у нас работят над 2400 квалифицирани лекари-хомеопати. Повечето от тях имат по една или две медицински специалности и дългогодишна практика. От организацията призовават хората да се доверяват на доказани специалисти, които работят законно, за да избегнат рисковете за здравето и живота си.
Със списъци на лекарите-хомеопати разполагат Районните здравни инспекции в страната. Там е и мястото за подаване на сигнали за незаконни практики или съмнителни лечители. Глобата е от 500 до 1500 лева при първо нарушение и от 1500 до 5000 при последващи нарушения.
„Лекарите, практикуващи хомеопатия, по закон са длъжни да разясняват подробно на гражданите, потърсили помощта им, какъв е очакваният резултат от прилагането на метода и да получат изрично писмено съгласие на лицето за неговото приложение. В своята практика те могат да използват единствено разрешени за употреба хомеопатични лекарствени продукти, като изрично се забранява всяка форма на въвеждане в заблуждение на лицата, потърсили тяхната помощ за възможностите, по които хомеопатията може да повлияе върху здравословното им състояние”, коментира пред БНР и адвокат Мария Петрова.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД