Екипът на д-р Евгени Харитов надникна по-дълбоко в невролептиците

Откритието може да помогне при усложнени пептични язвиД-р Евгени Харитов и студентите по медицина Атанас Георгиев и София Недялкова откриха нови неочаквани фармакологични свойства на някои атипични невролептици.
Невролептиците са група лекарствени средства, ползвани за лечение на шизофрения, маниакални и смесени епизоди и раздразнителност при аутизъм. Пептичната язва е заболяване с мултифакторна етиология, в чиято основа стоят повишените нива на стрес и проинфламаторни цитокини в стомашната мукоза.

Екипът провел изследване с плъхове, при което установил, че атипичният невролептик Risperidone потенцира антиулцеративния и антиинфламаторен ефект на Esomeprazole при индометацин-индуциран модел на пептична язва. При експериментът животните били разделени по шест индивида в четири групи - съответно позитивна и отрицателна контрола; група със самостоятелно приложение на Esomeprazole и група с комбинирано приложение на Esomeprazole и Risperidone. Резултатите показали, че при последната група животни с комбинирано лекарствено приложение на атипичния невролептик и инхибитора на протонната помпа броят на пептичните язви бил зачително по-малък. При проведен ELISA-тест на мозъчен и стомашен хомогенат също се установили по-ниски нива на проинфламаторни цитокини (TNF-алфа). Резултатите от проучването ще бъдат представени на Националния конгрес на младите хепатогастроентеролози.
Изследването дава възможност за повече бъдещи разработки и опити, които да покажат дали не би могло подобна лекарствена комбинация да се прилага при неподаващи се на лечение и усложнени пептични язви. От друга страна, чисто фармакологично, откритието на нови свойства на невролептиците е една интересна новост, която би могла да навлезе в учебниците и характеристиката на тази група лекарства.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД