Отличиха "Най-добрите болници" в страната в 7 ключови специалности

{idkey=9487b0[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F13666-otlichiha-nai-dobrite-bolnitzi-v-stranata-v-7-klyuchovi-spetzialnosti][title=%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0+%26quot%3B%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%26quot%3B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8][desc=]}{cmp_start idkey=952[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F13666-otlichiha-nai-dobrite-bolnitzi-v-stranata-v-7-klyuchovi-spetzialnosti][title=%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0+%26quot%3B%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%26quot%3B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8][desc=]}
Момент от награждаването на отличените болнициЗдравната система в България, въпреки предизвикателствата, успява да отговори на нарасналите изисквания на обществото от медицински грижи. Около това мнение се обединиха лекари и мениджъри на болници в страната, по време на обявяване на резултатите от Национална класация "Най-добрите болници", което се проведе на 25 март в София. Рейнингът на лечебните заведения се организира от Investor Media Group и Българска болнична асоциация.
Според водещи медици, българското здравеопазване се нуждае от нова рамка на финансиране, без която здравната система не може да отговоря на бъдещите повишените изисквания на обществото от медицински услуги.
Националната класация "Най-добрите болници" определи най-добрите лечебни заведения в 7 ключови медицински специалности на регионален и национален принцип. Класацията е изработена от IQVIA на база многокомпонентен индекс за оценка. Индексът е изграден въз основа на международна методология с цел бъдещо проследяване на динамиката на отделните болнични заведения относно предоставяните здравни услуги. Индексът е въз основа на четири основни стълба - проучване сред пациенти на болничните заведения, сред лекари, сред мениджмънта на болници и анализ на обективни критерии на болниците (ниво на акредитация, брой хабилитирани специалисти, брой операции и др.).Проучването обхваща всички структуроопределящи лечебни заведения в страната.
Индексът разпределя класацията на регионален и национален принцип. Регионалната класация се районира на териториален принцип (6 + 1 района в страната - съответно Северозападен, Северен Централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен и София). Категориите в Националната класация се разделят по национален и регионален принцип, както и по специалности. Обхванатите медицински специалности са: ортопедия, кардиология, УНГ, АГ, педиатрия, онкология и хирургия.
Най-добрата болница в страната, в специалност "Акушерство и Гинекология" е "МБАЛ за женско здраве "Надежда". В специалност "Кардиология" призът отиде при "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ". "КОЦ Пловдив" получи най-много точни в Националната класация, в специалност "Онкология". МБАЛ "Тракия" - Стара Загора е класираната на първо място в две специалности - "Ортопедия и травматология" и "Уши, нос и гърло". В специалност "Педиатрия" на първо място е класирана УМБАЛ "Света Марина" - Варна. Най-добра болница на национално ниво, в специалност "Хирургия" е отличена "Аджибадем Сити Клиник "Токуда" УМБАЛ".
Болница "Тракия" спечели и още две награди - III място в специалността кардиология и III място в специалността акушерство и гинекология. Целта на Болница "Тракия" беше да оглави тази класация и съм горд, че това се случи. В същото време за нас са много важни критериите, по които изоставаме, защото стремежът ни е постоянно да подобряваме резултатите си, каза след награждаването Иван Колев. Според него, българското здравеопазване е на европейско ниво като достъп до медицински грижи, но изостава в отношението си към пациентите. "А най-важно е впечатлението, с което един пациент си тръгва след лечението в болницата. Във всички случаи една болница е конкурентноспособна тогава, когато осигурява комплексно качествена медицинска грижа", допълни той.
По време на събитието лекари и мениджъри на медицински заведения се обединиха около мнението, че рейтинг на болниците е нужен, защото ще даде ценна информация на пациентите.
"Здравна поща"
{cmp_end}{cmp_comments idkey='952c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F13666-otlichiha-nai-dobrite-bolnitzi-v-stranata-v-7-klyuchovi-spetzialnosti]}{idkey=9487b1[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F13666-otlichiha-nai-dobrite-bolnitzi-v-stranata-v-7-klyuchovi-spetzialnosti][title=%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0+%26quot%3B%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%26quot%3B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+7+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8][desc=]}{idkey='9487c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F13666-otlichiha-nai-dobrite-bolnitzi-v-stranata-v-7-klyuchovi-spetzialnosti]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД