Проф. Йовчо Йовчев за критериите за университетските болници

Проф. Йовчо Йовчев за критериите за университетските болнициВ период на обществено обсъждане до 20 март 2019 г. е проект на постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за критериите за определяне на университетски болници. Тези критерии са напълно изпълними от държавните лечебни заведения, които са със статут университетски болници. Така изписани, правилата ще дадат възможност тези болници не само да бъдат база за обучение на студенти, но и за специализации и повишаване на квалификацията на лекарите, каквото е и намерението на БЛС да разшири обхвата на специализациите в чужбина. Това коментира проф. Йовчо Йовчев, член на УС на Асоциацията на университетските болници и директор на УМБАЛ "Проф. Стоян Киркович" - Стара Загора, в интервю за БНР.

Той допълни, че университетските болници, така или иначе, са средища за развитие на наука. Оборудвани са с апаратура. Тя налага назначаването на кадри, които трябва да се обучат и да продължат да специализират и да работят.
Нямам притеснения за държавните университетски болници по отношение на критериите, които са заложени за броя на специализантите, колко специалисти трябва да работят в клиниките, колко хабилитирани лица и т.н., каза проф. Йовчев. Той уточни, че в Асоциацията на университетските болници има 29 лечебни заведения, а общо в страната с такъв статут са около 40.
Проф. Йовчев прогнозира, че няма да покрият критериите болници, които са добили статута на университетски, но не разполагат с клиники и необходимия брой хабилитирани лица и специализанти.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД