NAT-тестове повишават сигурността на кръвните продукти

NAT-тестове повишават сигурността на кръвните продуктиРъст от 3,4% в даряването на кръв отчете здравният министър Кирил Ананиев пред парламента. Анализът му показва, че няма спад в кръводаряването в последните години и това се дължи на работещите в трансфузионната система в страната, които успешно изпълняват задачите за
създаване, запазване и укрепване  на стабилни донорски контингенти
"Независимо от негативните тенденции и трудностите при набирането на кръводарители, на фона на увеличаващи се искания от употребяващите кръвни съставки лечебни заведения, центровете по трансфузионна хематология успяват да осигурят с необходимите кръвни продукти плановите операции, трансплантациите, регулярните преливания на кръвни съставки и спешните случаи", обясни Кирил Ананиев в отговор на депутатско питане.
С цел приравняване с европейските стандарти и спецификации на системата за качество на кръвните центрове, отделенията  и лабораториите по трансфузионна хематология, през 2018 г. у нас е изготвено
изменение на медицинския стандарт "Трансфузионна хематология"
чрез което в националното законодателство се транспонира Директива (ЕС) 2016/1214 на Европейската комисия за въвеждане насоките на добра практика. Важна стъпка в сектора е въвеждането на нова съвременна технология за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции - тестване чрез техника за амплификация на нуклеинови киселини - NAT, за осигуряване на още по-високо ниво на качество и безопасност на кръвта и кръвните съставки.
"Въвеждането на NAT-тестването ще повиши сигурността на кръвните продукти и
ще сведе до минимум вероятността от заразяване на пациенти
или на кръвни продукти, произведени от донорска кръв, съществено ще скъси т.нар. "прозоречен период", допълни министър Ананиев.
От 2017 г. у нас функционира Експертен съвет по трансфузионна хематология, който включва водещи специалисти, както и директорите на всички кръвни центрове в страната. Съветът е  колективен орган, който изразява мнението и визията на съсловието от специалността, очертава проблемите и приоритетите и предлага
решенията и насоките за развитие на трансфузионната система
В заключение министърът припомни, че Законът за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането у нас регламентира, че в организирането на тази дейност, освен Министерство на здравеопазването, следва да участват равнопоставено и министърът на образованието и науката, министърът на отбраната, Българският червен кръст. Задължени да съдействат са органите на централната и местната власт, юридическите и физическите лица. Могат да участват и средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и религиозните институции.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД