Българите в добро здраве - над средното ниво в ЕС

Българите в добро здраве - над средното ниво в ЕСМакар българите да имат една от най-кратките продължителности на живот в Европейския съюз, те прекарват по-голямата част от живота си без сериозни здравословни проблеми. По показателя за преживени години в добро здравословно състояние България е над средното ниво за евросъюза, сочи ново изследване на Евростат. Българките преживяват в добро здраве 67.5 години, а мъжете - 64.
Средно за ЕС жените живеят до 64.2 години без здравословни проблеми, които трайно да ограничат и затруднят начина им на живот.
А мъжете - до 63.5 години. Изследването с данни за 2016 г. е на базата на проучване, което е взело предвид усещането на хората, докладваните от тях здравословни проблеми и доколко те са се оказали пречки във всекидневието им.
Въпреки че по тези критерии България е над средното европейско ниво, данните показват, че докладваният живот в добро здраве не повлиява пряко на продължителността на живота. По този показател Евростат съобщи преди време, че България е на опашката със 78.5 години живот при жените за 2016 г. и 71.3 години при мъжете.
Така в България в процентно изражение качественият живот на жените се равнява на 86% от годините живот, а на мъжете - на 89.8%.
За сравнение - в много европейски държави, в които животът в добро здраве е доста по-кратък от България - Дания, Естония, Латвия, Хърватия и др., реалната продължителност на живота е доста по-дълга, над 80 години.
В България има и сериозна разлика на живота в добро здраве между мъжете и жените - сериозните проблеми при жените настъпват 3.5 години по-късно, отколкото при мъжете.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД