Нов изпълнителен директор на Агенцията по лекарствата

Нов изпълнителен директор на Агенцията по лекарстватаБогдан Кирилов е новият изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, считано от 17.08.2018 г. От ноември 2017 г. до момента той е заместник изпълнителен директор на ИАЛ. Богдан Кирилов е член на Управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата, а през 2016/2017 г. е бил член и на Централна комисия по Eтика към Български фармацевтичен съюз.
Магистър-фармацевт Богдан Кирилов е завършил "Фармация" във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет в София. Придобива и специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт" във Факултета по обществено здраве на МУ-София.
Проф. Асена Стоименова напуска поста изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата по лични причини. Тя ще бъде съветник на министъра на здравеопазването в областта на лекарствената политика. Остава член на Управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата, член на CHMP (Комитет за лекарствените продукти в хуманната медицина), както и програмен координатор за СЗО в областта на достъпа до лекарства и реимбурсиране на лекарствените продукти.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД