НЗОК и БЛС подписаха указание в полза на пациентите

НЗОК и БЛС подписаха указание в полза на пациентитеОперативното ръководство на НЗОК и председателят на Управителния съвет на БЛС - д-р Иван Маджаров обсъдиха възможностите да се осигури адекватно, качествено, достъпно и навременно обслужване на здравноосигурените в по-малките общини по един от приоритетите на националната здравна политика - "Майчино и детско здравеопазване". Двете страни подписаха съвместно Указание за прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности (НРД за МД) за 2018 г. в частта "Болнична помощ".
В документа се казва: "В случаите, при които лечебното заведение за болнична помощ (ЛЗ) е подало заявление за сключване на договор по НРД за МД за 2018 г. за КП №001 "Стационарни грижи при бременност с повишен риск", №003 "Оперативни процедури за задържане на бременност", №004 "Преждевременно прекъсване на бременността" (№004.1 и №004.2) и №005 "Раждане", ЛЗ е изпълнявало досега тези КП по НРД 2017 г. и притежава ІІ ниво на компетентност, но не може да осигури трима лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение (АИЛ) на пълен работен ден, договор може да се сключи по посочените КП, ако ЛЗ представи договори със специалисти по АИЛ, а именно поне едни специалист на пълен работен ден, останалите специалисти на 1/2 работен ден".
Лечебното заведение следва да удостовери писмено пред районната здравноосигурителна каса, че с посочените от него специалисти и предоставените за тях графици гарантира непрекъснатост, своевременност и качество на оказаната медицинска помощ. 
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД