Обявиха списък на лекарства, за които се преустановява предписването, отпускането и заплащането от НЗОК

Обявиха списък на лекарства, за които се преустановява предписването, отпускането и заплащането от НЗОКВъв връзка с писмо (вх. № 09-03-3/05.07.2018 г.) от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и постъпили в НЗОК заповеди на изп. директор на ИАЛ за блокиране на лекарствени продукти от Притежателя на разрешението за употреба, Притежателя на разрешението за внос, Притежателя на разрешението за търговия на едро, аптеки, дрогерии и лечебни заведения, Ви уведомяваме, че се преустановява предписването, отпускането и заплащането от НЗОК на следните лекарствени продукти:
- Valsalen Film coated tablet 160 mg х 28, с кодове НЗОК CG149 и CG569;
- Valsalen H Film coated tablet 160 mg/12,5 mg х 28, с код НЗОК CG150;
- Valsalen H Film coated tablet 160 mg/25 mg х 28, с код НЗОК CG151;
- Valtensin Film coated tablet 320 mg х 28, с кодове НЗОК CG135 и CG570;
- Valtensin Film coated tablet 160 mg х 28, с кодове НЗОК CF569 и CG585;
- Co-Sartoval Film coated tablet 160 mg/25 mg х 30, с код НЗОК CG246;
- Valtensin Plus Film coated tablet 160 mg/25 mg х 28, с код НЗОК CF763;
- Valtensin Plus Film coated tablet 320 mg/12,5 mg х 28, с код НЗОК CF988;
- Valtensin Plus Film coated tablet 320 mg/25 mg х 28, с код НЗОК CF980;
- Valtensin Plus Film coated tablet 160 mg/ 12,5 mg х 28, с код НЗОК CF762;
- Valstor Film coated tablet 160 mg х 30, с кодове НЗОК CF991 и CG563;
- Co-Valstor Film coated tablet 160 mg/12,5 mg х 30, с код НЗОК CG031;
- Valsarcon Film‐coated tablet 160 mg х 30, с кодве НЗОК CG752 и CG753;
- VALZAP Film coated tablet 160 mg х 28, с кодове НЗОК CF806 и CG589;
- VALZAP H Film coated tablet 160 mg/ 12,5 mg х 28, с код НЗОК CF807;
- Asbima Film coated tablet 5 mg/160 mg х 30, с код НЗОК CG866;
- Asbima Film coated tablet 10 mg/160 mg х 30, с код НЗОК CG867;
- Vapress Film coated tablet 160 mg х 30, с кодове НЗОК CG069 и CG568;
- Suvartar Film‐coated tablet 160 mg х 28, с кодове НЗОК CG047 и CG567;
- Suvartar H Film coated tablet 160 mg/12,5 mg х 28, с код НЗОК CG039;
- Suvartar H Film coated tablet 160 mg/25 mg х 28, с код НЗОК CG040;
- VALSAVIL COMP Film coated tablet 160 mg/ 12,5 mg х 30, с код НЗОК CF884;
- Valsavil AM Film coated tablet 5 mg/160 mg х 30, с код НЗОК CG743;
- Valsavil AM Film coated tablet 10 mg/160 mg х 30, с код НЗОК CG744;
- Sarteg Film‐coated tablet 160 mg х 30, с кодове НЗОК CG243 и CG571;
- SARTEG HCT Film coated tablet 160 mg/12,5 mg х 30, с код НЗОК CG248;
- SARTEG HCT Film coated tablet 80 mg/12,5 mg х 30, с код НЗОК CG247;
- SARTEG HCT Film coated tablet 160 mg/25 mg х 30, с код НЗОК CG249;
- Nortivan Neo Film coated tablet 160 mg х 28, с кодове НЗОК CG268 и CG573;
- VALSOL PLUS Film coated tablet 160 mg/25 mg х 28, с код НЗОК CG212.
В Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък са включени други лекарствени продукти, които осигуряват алтернативна терапия.
Информацията е предоставена от РЗОК-Стара Загора

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД