Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти отбелязва 5 години от създаването си

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти отбелязва 5 години от създаването сиТази година се отбелязват пет години от създаването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, учреден на основание чл. 258 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ., бр. 102, в сила от 01.04.2013 г.). С Решение № 200 от 21.03.2013 г. на Министерския съвет е избран първият състав на Националния съвет.
Националният съвет е държавен орган, който осъществява цялостното регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти в Република България..
Националният съвет е  първата  държавна комисия в сектор "Здравеопазване" и първият колегиален орган с широка професионална компетентност в областта на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД