В VI Основно училище "Свети Никола" направиха стая за релак

В VI Основно училище "Свети Никола" направиха стая за релаксСтая за релакс вече функционира в VI Основно училище "Свети Никола" в Стара Загора. Тя е предназначена за децата с разстройства от аутистичния спектър, с дефицит на вниманието, с трудности в комуникацията и социализацията, с поведенчески проблеми. Оборудването й е реализирано със средства от бюджета на училището, разказа за "Здравна поща" Дарина Гайдарова, директор на старозагорското училище. Целта ни беше да създадем място, в което децата да имат възможност да се откъснат в необходим момент от учебната среда, за да могат да придобият и развият определени умения спрямо индивидуалните си потребности, допълва тя.
Цветовете в стаята са пъстри, предизвикващи сетивата. Тя е снабдена и с оборудване за сензорна стимулация. Извършват се различни дейности, чрез които децата имат възможност да трупат сетивен опит - вестибуларен, проприоцептивен (усещането от движението на ставите и мускулите). В работата с различни предмети и материали, например леща, боб или пяна за бръснене, детето добива тактилен опит, казва Мария Стойкова, психолог в VI ОУ "Свети Никола". Тя допълва, че при този вид терапия изключителна важност има реакцията на самото дете, която то проявява към съответния материал и работата с него. В пирамидата на нашата нервна система най-отдолу са тактилната, вестибуларната, проприоцептивната стимулация, тъй като човек трупа най-богат тактилен, вестибуларен и проприоцетивен опит през първите 7 години от живота си, пояснява психологът. Детето опознава света по различен и специфичен начин - манипулира с различни предмети, учи се да се изправя, да ходи самостоятелно, да борави с различни предмети и да усвоява различни умения - откопчаване и закопчаване на копче, завързване на връзките на обувки и др. Всеки такъв процес му дава възможност да трупа определена сетивна информация. Едва след като се развият тези системи, се отива към върха на пирамидата, където са категориите памет, представа, мислене, език, комуникация, допълва Мария Стайкова.
В подобен тип терапевтична работа с деца е много важно съобразяването с индивидуалните им потребности. Трябва да оставим те да ни водят, а ние да ги следваме, като имаме предвид безопасността им и да следим за техния емоционален и адаптивен отговор. Когато детето не познава средата (в началото), може да избягва определени стимули. Ако детето се заглежда и усмихва, то тогава има адаптивен емоционален отговор, но той може да бъде и отблъскващ, обяснява психологът. Целта на сензорната терапия е да се развие речта и да се подобри комуникацията. Работата в стаята за релакс е насочена към по-големи деца, в случай, че не са усвоили или развили достатъчно тези умения до 7-годишна възраст.
В VI Основно училище "Свети Никола" направиха стая за релаксСъздаването на стаята за релакс е поредното предизвикателство пред екипа от висококвалифицирани учители и специалисти на VI Основно училище "Свети Никола". Нашият стремеж винаги е към оптимално разгръщане на личностния потенциал на ученика - интелектуален, физически, емоционален, казва директорът Дарина Гайдарова.
Учебното заведение успешно реализира различни свои проекти, които финансира със средства от европейски фондове и национални програми. От тази учебна година работи и по проекта "Да споделяме и учим заедно" на програма "Еразъм+", насочен към интердисциплинарното обучение и развиването на умения, приложими в реалния живот, за да се подкрепи личностното развитие на учениците.
"Здравна поща", Диляна ДИМИТРОВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД