"Лаборатория за НЕнасилие" стартира Сдружение "Самаряни"

"Лаборатория за НЕнасилие" стартира Сдружение "Самаряни"Най-новият проект на Сдружение "Самаряни" стартира през месец февруари. Благодарение на финансовата подкрепа на "Български фонд за жените" самарянският екип на проект "Лаборатория за НЕнасилие" ще реализира дейности, целящи намаляването на риска от попадане в ситуация на насилие или трафик за момичета на възраст между 14 и 19 години, от Старозагорска област, като се съдейства за повишаване информираността им за: дискриминацията и насилието, основани на пола;
"капаните", свързани с отношенията на власт и контрол; последиците от влизане в такива връзки и възможните стъпки за успешно излизане от тях. В две средни училища на територията на  Стара Загора, в рамките на 16 срещи, учениците от горен випуск ще участват в кампанията - "НЕнасилие в моето училище!". На територията на други три средни училища в  Казанлък,  Раднево и село в община Стара Загора ще се състоят инициативи по повод "Деня на розовата фланелка". С всички тези дейности се цели осъществяване на превенция и повишаване на уменията за разпознаване на насилието и тормоза в и извън училище, както и идентифицирането и предотвратяването им в различните им форми и видове.
Проектът е насочен и към осъществяването на активно взаимодействие с медиите, на територията на Старозагорска област, относно намаляване негативните последици за лицата, преживели насилие или трафик, в случаите, когато тяхната житейска ситуация стане обект на медийно отразяване. Планирано е осъществяването на среща-дискусия с журналисти за фокусиране вниманието на медиите към начините за щадящо интервюиране на жертвите, както и към постигането на последващо адекватното отразяване в медийното пространство на тази проблематика и различни събития, свързани с нея.
Общият бюджет на проекта е 2 500 лв, а неговата продължителност е 6 месеца - от м. февруари до м. юли, 2018 г.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД