Стартира група за подкрепа на жени, жертви на насилие

Стартира група за подкрепа на жени, жертви на насилиеНа 7 февруари стартира терапевтична група за подкрепа на жени, жертви на домашно насилие. Тя ще подкрепи в рамките на следващите три месеца жени да преодолеят последствията от насилието, да изградят нагласи и умения за равнопоставено общуване; да повярват в себе си. Сесиите на групата ще се провеждат в защитена среда в сградата а Комплекса за социални услуги за деца и семейства, гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев" № 205, ЦОП, зала 2. Запиванията за групата стават на тел.: 0897 654 277 или на посочения адрес. Участието е безплатно.
Освен това, всяка жена, преживяла насилие може да се обръща към нас и за безплатна психологическа, социална и правна помощ, когато чувства, че имаш нужда от подкрепа.
Инициативата се осъществява в рамките на проект "Семейства без насилие", съвместна инициатива на Комплекса за социални услуги в Стара Загора и СНЦ "Бъдеще за децата", гр. Казанлък, финансиран от отзивчиви дарители.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД