Инвестират 1 364 000 лева в Онкологичния център на Стара Загора

Инвестират 1 364 000 лева в Онкологичния център на Стара ЗагораВ края на 2017 година Онкологичният център на Стара Загора, Регионалният фонд за градско развитие и Сосиете Женерал Експресбанк подписаха договор за дългосрочен кредит за финансиране на проект по инициативата за устойчиво градско развитие JESSICA. Средствата ще бъдат използвани за покупка на  високо технологична гама камера (SPECT), комбинирана с компютърен томограф (CT), позволяваща по-прецизни и щадящи изследвания на хора, заболели от рак.
Общият размер на финансирането е 1 364 000 лева, като половината средства са предоставени от Регионален фонд за градско развитие, а другата половина - от банковата институция. Вече е в ход и процедурата за обществена поръчка за избор на доставчик на медицинското оборудване по проекта, съобщиха от пресофиса на Сосиете Женерал Експресбанк.
Новият хибриден  SPECT/CТ апарат, ще подобри значително ранната диагностика и стадиране на болните, което е в основата на успешното съвременно  лечение. Предимствата на тази апаратура пред останалите образни методи е получаването на хибириден 3D образ, даващ едновременно информация за функцията, топографията и структурата на изследвания орган. С новото оборудване ще се намали значително лъчевото натоварване на пациентите, поради използването на нови съвременни технологии и прилагането на по-ниски дози радиофармацевтици, сподели д-р Петьо Чилингиров, управител на Комплексен онкологичен център-Стара Загора.
Гама камерата, с която лечебното заведение разполага в момента, е морално и физически остаряла, на повече от 17 години, с ограничен капацитет, не позволяваща съвременна и качествена диагностика. С новото модерно оборудване се очаква да се разширят диагностичните възможности и да се увеличи с 30% броят на преминалите  пациенти.
В момента в България има четири SPECT/CТ апарата, като всички са в София. Наличието на модерно оборудване и за онкоболните в Стара Загора е от изключителна важност както за опазване здравето на гражданите, така и за подобряване на качеството им на живот, допълни д-р Чилингиров.
Това е първият проект в сферата на здравеопазването, който Фонда финансира и съвсем очаквано за нас, инициативата идва от Стара Загора, където JESSICA проектите стават вече шест. Новата гама камера ще повиши капацитета за  диагностика в целия регион - качествено и количествено. Надявам се, че това ще допринесе за здравето на хората в Стара Загора и региона, коментира Мартин Заимов, директор на Фонда.
Като част от Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., JESSICA е единствения финансов ресурс с преференциални условия, който може да подпомага публични и частни инвестиции в здравеопазването. Инвестиционната дейност на Фонда продължава до 2025 г. чрез реинвестиране на средствата, които се погасяват от вече завършени и функциониращи проекти.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД