Министър Ананиев представи пред лекари от МБАЛ "Христо Ботев" плана за преструктуриране на врачанската болница

 Министър Ананиев представи пред лекари от МБАЛ "Христо Ботев" плана за преструктуриране на врачанската болницаЕкипът на здравния министър Кирил Ананиев представи изготвения от МЗ план за оздравяване на областната болница във Враца пред директора на лечебното заведение Орлин Цветков и началници на отделения в МБАЛ. МЗ получи подкрепата на присъстващите за предстоящото преструктуриране на лечебното заведение. Предвижда се съществено намаляване на разходите за издръжка и за външни услуги, съобщават от Министерство на здравеопазването. Оздравителните действия включват основно обединяване на отделения и оптимизация предимно на административен персонал.
Не е предвидено съкращаване на лекари. Промените предвиждат и намаление на легловата база – от 315 на 270 легла.
Планът за оздравяване на врачанската болница, подобно на този за МБАЛ – Ловеч, е съобразен с потребностите на населението от медицински грижи в региона. Министър Ананиев поясни, че МЗ изготвя общи правила за финансово управление и контрол в лечебните заведения, които ще бъдат предоставени и на МБАЛ "Христо Ботев".
"Усилията ни са насочени в посока, болницата да работи така, че да дава качествена здравна услуга на гражданите, но и да е осигурен оптимален паричен поток с ясно фиксирани средства за заплати, издръжка, доставка на лекарства, консумативи и др.", заяви министър Ананиев и призова началниците на отделения в болницата, ако имат предложения за оптимизиране на работата им, да ги предоставят на МЗ.
В момента МЗ води разговори с кредитори на лечебното заведение за вдигане на запорите. Това ще позволи да се договорят средномесечни нива на погасяване, така че болницата да не генерира нов дълг, а успоредно с това да се върви към разплащане на старите просрочия и своевременно изплащане на заплати. "Планът за преструктуриране ще ви осигури спокойствие да реализирате текущата си дейност и нито един пациент от областта да не остане без необходимата му здравна грижа", заяви министърът.
"Имаме общ интерес – укрепването на болницата и запазване на конкурентоспособността й, така че лечебното заведение да удовлетворява здравните нужди на гражданите", подчерта министър Ананиев. В рамките на дебата по плана за оздравяване присъстващите на срещата изразиха категоричното си съгласие с мерките, начертани от екипа на МЗ.
През следващата седмица заместник-министър Жени Начева ще представи оздравителния план пред персонала на МБАЛ "Христо Ботев" във Враца.
В срещата участваха още народният представител Петя Аврамова, областният управител Малина Николова и кметът на община Враца Калин Каменов.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД