"Горещият телефон" на НЗОК е първият безплатен телефон за граждани в страната

"Горещият телефон" на НЗОК е първият безплатен телефон за граждани в странатаПреди 15 години, през януари 2003 година, в сътрудничество с Американската агенция за международно развитие (USAID), по проект "Подкрепа в здравния сектор" Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) надгради отдел "Права на пациентите", като създаде своя Здравно-информационен център. Оттогава действа Национален телефон за консултации на гражданите ("Горещ телефон"): 0800 14 800.
 От създаването до началото на 2014 г. достъпът до тази услуга от аналогови телефони (в цялата страна) е на цената на 1 импулс, а от цифрови - разговорът е безплатен.
От месец юли 2014 г. телефонът може да се избира от стационарни телефони, телефонни номера към всички мобилни оператори, както и от чужбина. Разговорите са безплатни за потребителите и те могат да задават въпросите си на него от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч., всеки работен ден от седмицата. Времетраенето на една консултация е 5 минути, след което връзката автоматично прекъсва. В случай, че за определените 5 мин. не е предоставена необходимата информация, телефонът може да се избере отново и да се продължи разговорът със същия експерт от отдела.
 
На "горещия телефон", както и на стационарните телефони на експертите от отдел "Информационен център", гражданите търсят разнообразна по характер информация по въпроси на здравното осигуряване и на здравеопазването изобщо, независимо от конкретния обхват на компетенциите на НЗОК.
За 2017 г. експертите от отдела са направили 14 579 телефонни консултации - на "горещия телефон", и над 6920 телефонни консултации - на стационарните телефони за информация, съобщават от НЗОК.
Информационният център е изграден от три звена - Национален телефон за консултации на гражданите - 0800 14 800, онлайн консултации и приемна.
 
Достъп до услугата "ONLINE КОНСУЛТАЦИЯ“ осигурените лица могат да намерят на здравния портал на НЗОК: www.nhif.bg . За миналата 2017 г. са постъпили 1910 въпроса, на които експертите от отдела са отговорили в рамките на срока от 5 дни.
 
Приемната на НЗОК се намира в кв. Лозенец, ул. "Любата“ № 15 и през 2017 г. е посетена от 965 здравноосигурени граждани.
 
Звеното за информация на здравноосигурени граждани е едно от първите, създадено при старта на НЗОК през 1999 г.
 
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД