Зам.-министър Йорданова: Здравето на хората трябва да е грижа на всички институции

Зам.-министър Йорданова: Здравето на хората трябва да е грижа на всички институции"За Министерството на здравеопазването чистотата на въздуха и водата е от изключително значение. Заедно с Министерството на околната среда и водите работим по редица законодателни изменения и наредби, които вярваме, че ще допринесат за по-доброто здраве на всеки един от нас", заяви зам.-министър Светлана Йорданова при откриването на конференцията "Проблеми и решения за подобряване качеството на атмосферния въздух", организирана от МОСВ.
Измерванията показват, че в някои градове в страната има превишение на годишните норми за замърсяване с фини прахови частици, като основните източници за това са битовото отопление и транспортът, съобщават от Министерство на здравеопзването. Отговорните институции са готови да предложат още мерки за справяне с проблема, тъй като подобряването на атмосферния въздух е сред основните приоритети на правителството, стана ясно по време на събитието.
"Основното, за което трябва да се борим, е хората да бъдат здрави и това е грижа на всички институции", посочи още зам.-министър Йорданова.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД