Синдикатите и ръководството на УМБАЛ "Александровска" подписаха новия колективен трудов договор

Синдикатите и ръководството на УМБАЛ "Александровска" подписаха новия колективен трудов договорНа 21.11.2017 г. представителите на двата синдиката (на КНСБ – д-р Р. Билюков и на КТ "Подкрепа" д-р К. Данов) и изпълнителният директор на УМБАЛ "Александровска" доц. К. Ангелов подписаха новия КТД за работещите в лечебното заведение. Договорът влиза в сила от 1 октомври и е за период от две години. В рамките на договора ще бъде постигнато увеличение на работните заплати:
• с 16% - за лекарите;
• с 24% - за сестрите, лаборантите и санитарите;
• с 12% - за администрацията на болницата.
По този начин ще бъде гарантирано, в рамките на възможностите на бюджета на болницата, увеличение на работните заплати на всички работещи в нея. Това е първа промяна на трудово възнаграждение в рамките на последните 4 години, като с предвидените проценти се достигат в голяма степен заложените в Националния рамков договор в сектор "Здравеопазване" параметри на заплати.
Ръстът на възнагражденията ще бъде постигнат на три етапа, през 6 месеца – второто увеличение трябва да влезе в сила от началото на месец март 2018 г., а третото – от 1.09.2018 г., съобщават от здравното заведение.
Разчетите за заложеното увеличение са правени на база на очакван ръст на приходите от НЗОК на годишна база в размер на минимум 8 % (какъвто е средният ръст за болницата през последните 3 години). Това е и условие за влизане в сила на последващите етапи за промяна в заплатите.
За да се гарантира възможност за осигуряване на средства за новите работни заплати, без това да наруши възможността на болницата да покрива другите свои задължения към доставчици на лекарства, консумативи и услуги, е разработен план за оптимизиране на разходите и увеличаване на приходите на лечебното заведение.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД