Към момента няма данни за пренос на рутений-106 на територията на страната

Към момента няма данни за пренос на рутений-106 на територията на странатаНяма опасност за здравето на гражданите, тъй като към момента няма данни за пренос на радионуклиди на територията на България. За това информират от Националния център по радиобиология и радиационна защита, във връзка с появилата се в медиите информация, че радиоактивен облак с рутений-106 е преминал над България.
Експертите от НЦРРЗ посочват, че стойностите, публикувани на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) (http://eea.government.bg/bg/dokladi/threemonth/threemonth_03_2017/radiatn/radactiv)
не налагат предприемане на никакви радиационно-защитни мерки на територията на цялата държава.  
Измерените от ИАОС стойности са ниски и нито една от тях не превишава нормативно установената граница на средногодишната обемна активност във въздуха, съобщават от Министерсво на здравеопазването.
Компетентните институции осъществяват необходимия контрол на въздуха и своевременно информират обществеността при наличие на рискови фактори, имащи отношение към здравето на населението.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД