БЛС: Необходимо е увеличение в средствата за извънболнична помощ

БЛС: Необходимо е увеличение в средствата за извънболнична помощ Необходимо е увеличение в средствата за извънболнична помощ и ако това не се случи, предстоят фалити на лечебни заведения и в извънболничната помощ. Такава позиция изразиха от Българския лекарски съюз, съобщават от actualno.com. Лекарския съюз настоява реалното и оптимално увеличение, което организацията иска, да се удовлетвори. "Необходимо ли е да почнат фалитите на болници и в извънболнична помощ
, за да може отговорните институции да си дадат сметка, че всяко перо в системата на здравеоппазване е важно и не бива да бъде подценявано", категорични са от БЛС.
От съсловната организация са категорични, че увеличението в болнична помощ е задоволително, особено като се вземе предвид, че от 10 години няма коригиране на цени за клиничните пътеки, но относно бюджета, който е предвиден за извънболнична помощ, БЛС са притеснени от подценяването на дейностите в това перо и са категорични, че този подход ще влоши качеството на медицински дейности в първичната и специализирана извънболнича помощ. Колективното настроение относно бюджетната рамка е удовлетворително, заявяват все пак от БЛС, които вчера проведоха извънреден управителен съвет, във връзка с гласуваното разпределение на рамката за бюджет 2018 на НЗОК. "Категорични сме, че е необходимо увеличение в средствата за извънболнична помощ и ако това не се случи, предстоят фалити на лечебни заведения и в извънболничната помощ", алармират от съсловната организация.
Реалното увеличение спрямо бюджет 2017 на НЗОК е 407 млн. лв., от които за болнична помощ са насочени 148,560 млн. лв., за медико-диагностични дейности – 5, 5 млн. лв., за медицински изделия са предвидени 10 млн. лв., за първичната доболнична помощ – 7, 2 млн. лв. и едва 2,9 млн. лв. за предвидени за специализираната извънболнична помощ. "СИМП е крайно подценен и поставя колегите в ситуация на невъзможност да издържат практиките си, а това неминуемо ще генерира напрежение между пациенти и лекари", опасяват се от БЛС. След заседанието на управителния съвет на БЛС, съсловната организация единодушно застана зад колегите си от извънболнична помощ, като настоява за увеличение в бюджета на НЗОК, както следва: За първичната доболнична помощ да се предвидят още 10 млн. лв., а за специализираната да се увеличат с още 13 млн. лв. БЛС припомня, че в проекто бюджета, който съюза изпрати до институциите през месец юли, исканите суми, реално отговарящи на потребностите на населението и на здравната система, за извъбнолнична помощ бяха значително по-високи - за ПИМП – 23 млн. лв. и СИМП – 26 млн. лв. Според БЛС, липсата на достатъчен ресурс в доболничната помощ ще се отрази крайно негативно на достъпа на пациентите до здравеопазване, а от друга страна ще създаде условия за противопоставяне на работещите в доболнична и болнична помощ.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД