Пускат 95 допълнителни места за 4 медицински специалности

Пускат 95 допълнителни места за 4 медицински специалностиПускат допълнително 95 места за субсидирано от държавата обучение на студенти по специалностите от регулираните професии "Фармация“, "Медицинска сестра“, "Акушерка“ и "Кинезитерапия“. Това реши правителството, съобщиха от неговата информационна служба.
Местата са за новата учебна 2017/2018 година. Те ще бъдат разпределени между няколко университета в страната, според исканията на академичните им ръководства.
Медицинският университет в Плевен ще има още 15 места за фармацевти, Югозападният университет "Неофит Рилски“ ще разкрие още 12 за специалност "Акушерка“, за "Медицинска сестра“ 30, както и 38 за "Кинезитерапия“.
Допълнителният прием има за цел да създаде възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването и по този начин да се намали недостигът и да се удовлетвори увеличеното търсене на медицински кадри в съответните региони на страната.
По-рано от Министерство на здравеопазването обявиха, че вече работи регистър на обявените от лечебните заведения места за специализации. Така всички акредитирани за провеждане на специализации лечебни заведения ще подават актуална информация за обявените от тях места. Тя ще бъде публикувана в системата от администратор.
Досега лекарите, които си търсят работа, трябваше да проверяват на електронните страници и администрациите на лечебните заведения за сводните места. Затова от Асоциацията за развитие на медицинската общност (АРМО) и Асоциацията на студентите-медици в България – София (АСМБ – София) поискаха от здравния министър проф. Николай Петров специален регистър.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД