Фармацевтичните компании ще предоставят на НЗОК компенсация за разходи за лекарства

Фармацевтичните компании ще предоставят на НЗОК компенсация за разходи за лекарстваФармацевтичните компании ще предоставят на НЗОК компенсация на разходи за лекарства под формата на отстъпки. Те ще са на стойност 130 милиона лева за 2017 г. (при 47 милиона за 2015 г. и 87 милиона за 2016 г.). Това съобщиха от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).
Ще има и компенсации за търговци на едро и дребно - ще финансират доплащането на лекарства от пациенти за общо 60 милиона лева.
Това ще става чрез програми за подобряване на достъпа за частично заплащани от НЗОК медикаменти в областта на респираторни заболявания, диабет, ревматология, хепатит C, кардиология, неврология и други.
Чрез промените повече пациенти ще имат достъп до нужните им лекарства, отбелязват от ARPharM, но изтъкват, че не могат да осигурят средствата, които биха елиминирали проблемите свързани с бюджетния дефицит за лекарства. Според тях, нуждата от адекватно бюджетиране става все по-остра и не може да бъде пренебрегвана или оправдавана с твърдения за недостатъчен контрол.
Застаряващо население, повишена заболеваемост, удължена преживяемост в резултат на достиженията на медицината и навлизането на нови технологии. Това са основните фактори, които увеличават плащанията на НЗОК.
От Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България уверяват, че договарянето на отстъпки между НЗОК и компаниите за 2018 г. тече. Но все още няма ясни правила, по които да се провеждат те, алармират от фарма индустрията. Опасността договорите за отстъпки за 2018 г. да не бъдат подписани в необходимия срок става все по-голяма, в резултат на което е възможно НЗОК да не получи компенсация за направени разходи за лекарства през следващата година. Под въпрос е и дали новите терапии в областта на онкология, хематология, белодробна фиброза, кардиология, ендокринология, ревматология и неврология, оценени като нужни за българските пациенти, ще стигнат до тях, пишат от ARPharM.
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България има готовност да продължи диалога с българските власти, за да може заедно да подобрят достъпа на повече пациенти до лекарствена терапия и да достигнат до стандарта на лечение в ЕС.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД