България дава много по-малко пари за здраве от другите страни в ЕС

България дава много по-малко пари за здраве от другите страни в ЕСБългария дава много по-малко средства за здравеопазване от средните отделяни в Европейския съюз. Това сочат данни на Евростат. През 2015 г. делът на разходите на България за здравеопазване от брутния вътрешен продукт (БВП) достига 5,5% при средно за ЕС и еврозоната по 7,2%. От тях най-голям е делът на разходите за болнична помощ – 4% от БВП. По-висок е този дял единствено в Дания, Великобритания, Естония и Холандия – съответно 6,1%, 5,7% и по 4,1% за другите две страни.
Най-голям е делът на разходите за здраве от БВП в Дания – 8,6%, Франция – 8,2%, Австрия и Холандия – по 8%, а най-малък в Кипър – 2,6%, Латвия – 3,8%, Румъния – 4,2%, Гърция – 4,5%, Люксембург – 4,6%, и Полша – 4,7%.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД