МС отпусна пари за рехабилитация на ветерани от войните

МС отпусна пари за рехабилитация на ветерани от войнитеМинистерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 6840 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. И уточниха, че със средствата, предвидени в централния бюджет, ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД от правоимащи лица по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
Междувременно от здравно министерство обявиха, че в четвъртък ще дадат заключителна пресконференция по Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве". Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Общата цел на Програмата е да подобри общественото здраве и да намали регионалните дисбаланси в областите "репродуктивно здраве", "детско здравеопазване", "психично здраве” и други.
Основните целеви групи са лечебните заведения и институциите, компетентни по определянето и прилагането на политики в областта на здравеопазването. Като допълнителни целеви групи са дефинирани всички заинтересовани от дейностите по Програмата субекти, в това число – неправителствените организации и широката общественост, обясниха още от МЗ.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД