БЛС отказва да съгласува анекса с промените към индивидуалните договори

БЛС отказва да съгласува Анекса с промените към индивидуалните договориВ изпълнение на Решение на Надзорния съвет от 20 юни 2017 г. НЗОК подготви за изпращане месечното разпределение на утвърдените по райони здравноосигурителни каси (РЗОК) и лечебни заведения средства за болнична помощ (ЛЗ за БМП) в размер на 1 млрд. 676 млн.лв., като стойността за м. юни е 141 млн. 819 хил.лв. Тази стойност е съществено увеличена в сравнение с досегашните бюджета на ЛЗ за БМП, съобщиха от Касата.
Във връзка с това, на 23 юни т.г. НЗОК изпрати на БЛС Анекс с отразените в Решението на НС промени към индивидуалните договори – за съгласуване.
До този момент ръководството на БЛС отказва да съгласува Анекса, което прави невъзможно утвърдените от НС на НЗОК стойности да достигнат до лечебните заведения.
„Здравна поща”


lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД