БЛС отказва да съгласува анекса с промените към индивидуалните договори

БЛС отказва да съгласува Анекса с промените към индивидуалните договориВ изпълнение на Решение на Надзорния съвет от 20 юни 2017 г. НЗОК подготви за изпращане месечното разпределение на утвърдените по райони здравноосигурителни каси (РЗОК) и лечебни заведения средства за болнична помощ (ЛЗ за БМП) в размер на 1 млрд. 676 млн.лв., като стойността за м. юни е 141 млн. 819 хил.лв. Тази стойност е съществено увеличена в сравнение с досегашните бюджета на ЛЗ за БМП, съобщиха от Касата.
Във връзка с това, на 23 юни т.г. НЗОК изпрати на БЛС Анекс с отразените в Решението на НС промени към индивидуалните договори – за съгласуване.
До този момент ръководството на БЛС отказва да съгласува Анекса, което прави невъзможно утвърдените от НС на НЗОК стойности да достигнат до лечебните заведения.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД