Създават официален стандарт за работата на сестрите

Създават официален стандарт за работата на сестритеИмаме амбицията и вече сме сформирали работна група, която да създаде официален стандарт за работата на сестрите. Във всяка област на работа на медицинските сестри има разписани точни процедури – в детско отделение, в кардиологично отделение, в реанимация сестрите имат разписани правила на работа, но те не са официален документ, който сестрата може да представи в съда и да защити своите действия. Това каза заместник-министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков по време на Националната конференция "Проблеми и перспективи на здравните грижи в училищното и детското здравеопазване".
Събитието е организирано от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, като фокусът на тазгодишното издание са професионалистите по здравни грижи в училищата и детските заведения. Пред журналисти д-р Мирослав Ненков обясни: Не очаквайте да посоча точен параметър по отношение увеличението на възнагражденията на професионалистите по здравни грижи в училищата и градините, тъй като няколко са институциите, ангажирани с управлението на този процес. Със сигурност ще се постараем да бъдат увеличени доходите им, като стъпка в тази посока би могло да бъде и търсене на промяна по отношение мястото на професията в Класификатора на длъжностите. От думите на заместник-министъра стана ясно още, че предстои изменение на Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата, засягаща минималния брой ученици/деца, обслужвани от един медицински специалист.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД