Спешните медици не одобряват наредбата за установяване на алкохол и дрога у шофьорите

Спешните медици не одобряват наредбата за установяване на алкохол и дрога у шофьоритеУС на Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ в България (НАРСМП) не одобрява част от промените в Проекта на Наредбата за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на моторни превозни средства. Те увеличават натовареността на спешните екипи и нарушават действащата нормативна уредба.Това става ясно от писмо на спешните медици, изпратено до министъра на здравеопазването д-р Илко Семерджиев.
Възразяваме срещу указаното в чл.7(7) намаляване на срока за явяване на водачите за медицинско изследване от 2 часа на 90 минути.При голямата натовареност на ЦСМП и спешните болнични отделения, понякога трудно се спазва и 2 часовият срок визиран в старата наредба, а скъсяването на интервала ни поставя в абсурдната ситуация да приоритизираме медицинско изследване за алкохол и/или наркотични вещества пред обслужването на пациенти в животозастрашаващи състояния. Това е в разрез с нормативната уредба, визираща дейността ни и добрите практики в специалността ни, пише в писмото.
ЦСМП и спешните отделения не са единствени места за извършване на медицинско изследване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на моторни превозни средства, посочват спешните медици. И изтъкват, че от проекта са отпаднали диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, болнични лечебни заведения, в които също могат да бъдат направени.
Възразяваме срещу чл. 13(1), в който се посочва, че медицинското изследване се извършва от лекар, а при отсъствие на такъв – от друг медицински специалист, писмено оправомощен от ръководителя на лечебното заведение. Писменото оправомощаване от ръководителя на лечебното заведение не може да вмени на медицинските специалисти да извършват дейности, които не са им вменени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионални дейности, които медицинските сестри, акушерки, асоциирани медицински специалисти и здравни асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно, пише в писмото, подписано от д-р Десислава Кателиева.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД