Първи център на HISPA отваря врати в "Александровска"

Първи център на HISPA отваря врати в "Александровска"Първият център на HISPA (Сдружениe на центровете за хипертония, профилактика на инфаркт и инсулт) ще бъде отворен в „Александровска“ болница. Той ще е ориентиран към провеждането на обучения, развитие и подобряване на диагностиката, лечението и обгрижването на пациенти със сърдечни заболявания.
У нас сърдечната смъртност е 65-66% от общата смъртност, а 80% от случаите са свързани с артериалната хипертония. Продължителността на живота у нас е с около 15% по-ниска от средната за Европа, като в 70-80% от случаите това се дължи на сърдечносъдовите заболявания.
Това стана ясно по време на пресконференция на болницата. В нея взеха участие доц. Добрин Василев, началник на кардиологичната клиника в лечебното заведение и основателят на HISPA проф. Небойша Ташич, ръководител на Сърдечно-съдов изследователски център към Сърдечно-съдов институт „Дединьe” в Белград, Сърбия.
Досега в България не е съществувал център на HISPA, но официалните статистически данни показват трайна тенденция за нарастване на сърдечносъдовата смъртност и на смъртността от мозъчен инсулт у нас. В последните години се наблюдава известно снижаване на смъртността от сърдечен инфаркт в резултат от въведеното в България модерно лечение на острия коронарен синдром в разкритите в страната лаборатории за инвазивна диагностика и лечение, каквато имаме и ние, обясни доц. Василев.
Информацията за пациентите от всички страни се обединява в електронни регистри, разделени по групи: за диабетици, за деца с артериална хипертония, за пациенти с инфаркт, с предсърдно мъждене и други, което позволява да се анализира здравния статус и поведение на високо рисковите групи и да се улеснят научните изследователи, които се профилират по-тясно в специалността, подчерта основателят на HISPA проф. Ташич.
HISPA е централно- и източноевропейска неправителствена организация. Тя има мрежа от центрове в страните от Централна и Източна Европа за навременна профилактика, диагностика, лечение и проследяване на хора с повишен сърдечно-съдов риск, а също и на комплицирани сърдечно-съдови пациенти.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД