Правителството прие Национална програма за борба с туберкулозата

Правителството прие Национална програма за борба с туберкулозатаМинистерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г. Проектът е изготвен съгласно изискванията и ангажиментите, поети от страната ни в изпълнение на международните препоръки и редица политически документи като Стратегията на Световната здравна организация за спиране на туберкулозата, Глобалния план за спиране на туберкулозата и Целите на хилядолетието за развитие на ООН. Това съобщиха от пресцентъра на МС.
Една от целите на програмата е да се намали заболеваемостта, както и смъртността от туберкулоза, с 40% до 2025 г. в сравнение с 2015 г.
Дейностите в нея са насочени към лица лишени от свобода, ромската общност у нас, лица с наркотична или алкохолна зависимост, бежанци и лица, търсещи убежище, мигранти, деца на улицата и млади хора в риск, хора, живеещи с ХИВ/СПИН. Ще се работи и с медицински персонал от лечебните заведения за туберкулоза и от микробиологичните лаборатории за диагностика на туберкулозата и хора с инсулинозависим тип диабет.
В изпълнение на Националните програми за периода 2007-2015 г. през последните години се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта – от 39,1 на 100 000 през 2006 г. до 22,5 на 100 000 през 2015 г. Тези постижения станаха възможни и благодарение на финансирането от страна на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария на програмите „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ и „Укрепване на Националната програма по туберкулоза“. Това са едни от най-мащабните превантивни здравни програми в страната, които се изпълняват с донорски средства от 2007 г. досега, посочват от МС.
На 24 март е Световният ден за борба с туберкулозата. Хроничното инфекциозно заболяване засяга предимно дихателните органи. В някои от случаите се развиват и извънбелодробни форми, може да бъдат увредени други органи и системи като лимфни възли, централна нервна система, сърце, очи, кости, стави и др.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД