Сдружението на частните болници преизбра стария си председател

Сдружението на частните болници преизбра стария си председателНационалното сдружение на частните болници проведе своето годишно отчетно изборно събрание. Членовете на сдружението приеха отчета за дейността и годишния финансов отчет на сдружението. За председател на сдружението единодушно бе избран Д-р Николай Болтаджиев – управител и собственик на болница Света Богородица в София. Д-р Болтаджиев зае поста за първи път преди една година, след оставката на тогавашния управител на Токуда д-р Дренски.
За членове на Управителния съвет бяха избрани от първия тур д-р Янков – собственик и управител на болница „Сердика”, д-р Мазнейков – собственик и управител на болница „Света София”, д-р Диманов – съсобственик и управител на болница „Полимед”, д-р Георгиева - съсобственик и управител на болница „Свети Пантелеймон”, Красимир Грудев- съсобственик и административен директор на болница „Тримонциум”, д-р Младенов – собственик и управител на болница „Медикус алфа” и д-р Милева – управител на болница „Токуда”. Националното сдружение на частните болници прие промени в устава. най-важните от тях са, че членските права могат да се упражняват само от законния представител или от съсобственик в болницата, който е изрично упълномощен за това.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД