ВАС отмени поредна наредба на бившия министър Петър Москов

ВАС отмени поредна наредба на бившия министър Петър МосковПореден нормативен акт на здравното министерство, издаден по времето на министър Петър Москов, е отменен от Върховния административен съд. Тричленен състав на ВАС е отменил Наредбата за критериите и реда за избор на болници, с които НЗОК сключва договори, съобщиха от Центъра за защита правата в здравеопазването. Тя е свързана с националната здравна карта, която стана задължителна през миналата година и указва как НЗОК да решава кои лечебни заведения да финансира и кои - не, в областите, където има излишък от болнични легла в дадени специалности.
Както и при редицата други отменени нормативни актове на МЗ, и тази наредба е спряна от съда заради липса на финансов анализ и реално обществено обсъждане. То формално е проведено - наредбата е публикувана и стояла на сайта на министерството, преди да бъде приета, но не е ясно има ли и кои становища са взети предвид, пише в. "Сега". "Не може да се приеме за обсъждане съставянето на обобщаваща справка от дирекция НРОПЗ и МД към Министерството на здравеопазването, в която са описани съответните постъпилите възражения и становища и кои се приемат, съответно отхвърлят", посочват от съда. Освен това здравната каса е дала две различни становища и според съда не е ясно кое от тях е взето предвид. От 2016 г. касата може да отказва договори на болници в региони, където има пренасищане на определени легла. Такива например са терапевтичните и хирургичните легла в София, Пловдив и Пазарджик. Според наредбата с приоритет за договор в тези райони са големи болници, които имат спешни отделения и приемат тежки случаи. Касата обаче има право да решава сама дали изцяло да откаже договори на по-малки лечебни заведения, или да сключи договори и с тях, но за по-малко легла. Затова и през м.г. НЗОК реши отново да финансира всички съществуващи болници, но да ореже леглата, които се финансират. После пък се оказа, че финансирането не е намалено спрямо броя на леглата, тъй като бюджетите на болниците бяха определени, преди те да сключат договорите си за по-малко легла. Идеята за тази година е същата - договори да има с всички.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД